Agenți economici

01 TARIC RO si TARIC - Plante, produse vegetale sau alte obiecte supuse controlului fitosanitar

Lista punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar
conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum și a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală.