Agenți economici

01 TARIC RO si TARIC - Produse supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programul de lucru al acestora conform Anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al viceprim-ministrului,ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului mediului şi schimbarilor climatice nr. 43/1.187/127/1.254/2.681/1.667/2014 pentru modificarea anexei la Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora.