Agenți economici

02 Proceduri vamale - Reglementari

1. Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilor Nr. 10 din 20 ianuarie 2017 privind instrucțiunile interne de autorizare a operatorilor economici autorizați pentru utilizarea garanției globale.

 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun, publicat in Minitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748/18.09.2017

 

3. Decizia directorului general al DGV nr. 188 din 13.10.2017 privind instrucțiuni specifice privind prelucrarea în sistemul informatic integrat vamal a datelor din formele de garantare, modul de procesare în RCDPS a declarației vamale pentru care se utilizează garanția globală, precum și modul în care sunt gestionate datele referitoare la garanția globală din sistemul central de decizii vamale -  ABROGATA din 10.07.2018 !

 

4. Decizia directorului general al DGV nr. 145/25.06.2018 - Instructiuni privind garantiile constituite pentru derularea operatiunilor si regimurilor vamale, cu exceptia tranzitului comun/unional.

    Anexa la Decizia nr.145/25.06.2018

    Decizia directorului general al DGV nr. 162/17.10.2018 de modificare a Deciziei nr. 145/25.06.2018 prin care se aprobă Instructiunile privind garantiile constituite pentru derularea operatiunilor si regimurilor vamale, cu exceptia tranzitului comun/unional.

 

5. Regulamentul delagat (UE) 2018/1118 al Comisiei din 7 iunie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanției globale și a unei exonerări de garanție