Agenți economici

03 Taxe vamale şi măsuri de politică comercială - Reglementări

 TARIC

1. Regulamentul Consiliului CEE nr. 2658/1987 privind nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 256/07.09.1987)

 

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul Consiliului CEE nr. 2658/1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

 VALOARE ÎN VAMĂ

4. Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ 1994, parte integrantă a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 973/26.07.2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674/04.08.2006)

6. Hotărârea Guvernului nr. 1.813 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14/09.01.2007)

7. Ordinul preşedintelui A.N.A.F nr. 1890/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea in vama a mărfurilor.  
 
8. Indrumări pentru completarea declaraţiei vamale RCDPS.

9. Indrumari privind valoarea in vama, elaborat de Comisia Europeana

 

TAXE LA IMPORT

 

10. Ordinul MFP Nr. 4121 din data 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

 

11. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 4714/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind tipărirea formularelor exemplarului de control T5 şi a Normelor tehnice de aprobare a utilizării ştampilei speciale, publicat în Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007. 

12. Indrumari privind datoria si garantia vamala, elaborate de Comisia Europeana

 

13.Ordinul președintelui ANAF nr. 2670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744/15.09.2017.

 

14.Decizia directorului general al DGV nr. 187 din 13.10.2017 privind instrucțiuni specifice privind prelucrarea în sistemul informatic integrat vamal a datelor din autorizațiile pentru amânarea plății taxelor la import, modul de procesare a declarației vamale care se utilizează amânarea plății taxelor la import, precum și modul în care sunt gestionate datele referitoare la amânarea plății taxelor la import din sistemul central de decizii vamale;